Khăn siêu thị

Khăn hạt na, Khăn lau đa năng

4.500 ₫

 • 100% cotton, không formaldehyde, không độc hại, thân thiện môi trường
 • Mềm mịn, thấm hút tốt, không sổ lông, phai màu
Mua hàng
HOT

Tập khăn lau đa năng cotton (12-16c = 1kg), khăn dài, khăn thể thao...

120.000 ₫

140.000 ₫

 • 100% cotton tự nhiên, không formaldehyde, không độc hại, thân thiện môi trường
 • Mềm mịn, thấm hút tốt, không sổ lông, phai màu
Mua hàng
HOT

Khăn lau bếp/ khăn kính/ khăn lau đa năng

3.200 ₫

 • 100% cotton tự nhiên, không formaldehyde, không độc hại, thân thiện môi trường
 • Mềm mịn, thấm hút tốt, không sổ lông, phai màu
Mua hàng

Tập 70 chiếc khăn lau đa năng xuất khẩu PMĐ (1kg)

140.000 ₫

 • 100% cotton tự nhiên, không formaldehyde, không độc hại, thân thiện môi trường
 • Mềm mịn, thấm hút tốt, không sổ lông, phai màu
Mua hàng
HOT

Khăn tắm massage xuất khẩu Nhật

 • 100% cotton tự nhiên, không độc hại,thân thiện môi trường
 • Mềm mịn, thấm hút tốt, không sổ lông, phai màu

Khăn quà tặng đóng hộp cao cấp PMĐ

 • 100% cotton tự nhiên, không độc hại,thân thiện môi trường
 • Mềm mịn, thấm hút tốt, không sổ lông, phai màu

Khăn mặt cao cấp PMĐ

 • 100% cotton tự nhiên, không độc hại,thân thiện môi trường
 • Mềm mịn, thấm hút tốt, không sổ lông, phai màu

Khăn mặt màu xuất Nhật

 • 100% cotton tự nhiên, không độc hại,thân thiện môi trường
 • Mềm mịn, thấm hút tốt, không sổ lông, phai màu

Khăn hạt na - xuất khẩu Nhật

 • 100% cotton, thân thiện môi trường
 • Không Formaldehyde, không độc hại

Váy quây PMĐ

100.000 ₫

 • 100% cotton tự nhiên, không độc hại,thân thiện môi trường
 • Mềm mịn, thấm hút tốt, không sổ lông, phai màu
Mua hàng