Khăn in logo, khăn thêu logo, khăn trơn

Thảm chân khách sạn PMĐ - Đặt dệt thêu in logo theo yêu cầu

Thảm chân khách sạn

  •  Kích thước tiêu chuẩn : 60 x 80cm
  •  Trọng lượng: 450-600g
  •  Có thể được thêu, dệt hoặc máy tem Logo Khách Sạn để tạo sự chuyên nghiệp đẳng cấp và đồng bộ
  • Chất liệu: 100% cotton
  • Màu sắc theo yêu cầu