Khăn khách sạn

HOT

Bộ khăn Khách sạn đầy đủ PMD

 • 100% cotton, không formaldehyde, không độc hại, thân thiện môi trường
 • Mềm mịn, thấm hút tốt, không sổ lông, phai màu

Khăn tắm Khách sạn cao cấp dệt trơn PMĐ

125.000 ₫

100% cotton tự nhiên, không Formaldehyd, không độc hại

Mềm mịn, thấm nước tốt, không sổ lông, phai màu

Mua hàng

Áo choàng tắm tổ ong PMĐ

250.000 ₫

 • 100% cotton tự nhiên, không độc hại,thân thiện môi trường
 • Mềm mịn, thấm hút tốt, không sổ lông, phai màu
Mua hàng

Áo choàng tắm Khách sạn cao cấp PMĐ

320.000 ₫

100% cotton tự nhiên, không độc hại,thân thiện môi trường

Mềm mịn, thấm hút tốt, không sổ lông, phai màu

Mua hàng

Khăn tay khách sạn PMĐ

14.500 ₫

 • 100% cotton tự nhiên, không độc hại,thân thiện môi trường
 • Mềm mịn, thấm hút tốt, không sổ lông, phai màu
Mua hàng
HOT

Khăn mặt khách sạn PMĐ

29.000 ₫

 • 100% cotton tự nhiên, không độc hại,thân thiện môi trường
 • Mềm mịn, thấm hút tốt, không sổ lông, phai màu
Mua hàng
HOT

Khăn tắm Khách sạn cao cấp dệt Logo

120.000 ₫

 • 100% cotton tự nhiên, không độc hại,thân thiện môi trường
 • Mềm mịn, thấm hút tốt, không sổ lông, phai màu
Mua hàng

Khăn Tắm Khách Sạn loại dầy PMĐ

138.000 ₫

 • 100% cotton tự nhiên, không độc hại, thân thiện môi trường
 • Mềm mịn, thấm hút tốt, không sổ lông, phai màu

 

Mua hàng