Chính sách ưu đãi đặc biệt

Quý khách luôn có chế độ ưu đãi đặc biệt khi mua hàng tùy theo giá trị đơn hàng, cụ thể:

1. Với khách hàng có đơn hàng giá trị từ 1.000.000đ ( một triệu đồng) trở lên được hỗ trợ 10% phí vận chuyển của đơn hàng.
2. Với khách hàng có đơn hàng giá trị từ 3.000.000 đ ( ba triệu đồng) trở lên được hỗ trợ 15% phí vận chuyển của đơn hàng
3. Với khách hàng có đơn hàng giá trị từ 6.000.000đ ( sáu triệu đồng) trở lên được hỗ trợ 20% phí vận chuyển của đơn hàng.
4. Với khách hàng có đơn hàng giá trị từ 10.000.000đ ( mười triệu đồng) trở lên được hỗ trợ 100% phí vận chuyển của đơn hàng.
5. Với khách hàng có đơn hàng giá trị >10.000.000đ( mười triệu đồng) trở lên ngoài việc hỗ trợ 100% phí vận chuyển còn được giảm giá 3-5% giá trị đơn hàng( tùy từng thời điểm, mã hàng)
6. Với khách hàng mua thường xuyên (>2 lần/ tháng/ 10.000.000đ/ tháng) sẽ được coi là hội viên mua hàng online: được miễn phí vận chuyển, triết khấu 3-5%, tặng quà ...

Mọi chi tiết Quý khách liên hệ: 

CÔNG TY TNHH DỆT MAY PHÚ MINH ĐỨC

Trân trọng!